bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Oszacowanie wydatku energetycznego (napoje i posiłki profilaktyczne)


wydatek energetyczny Pawłowski BHP ppoż.

Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem, który uzależnia wydanie posiłków i napoi profilaktycznych pracownikom. Stąd, aby precyzyjnie określić, czy pracodawca ma obowiązek ich wydawania, należy oszacować ile energii zużywają pracownicy podczas pracy (w kJ lub kcal). Wymóg ten wynika z art. 232 Ustawy Kodeks pracy.

Oferujemy usługę związaną z opracowaniem wydatku energetycznego dla poszczególnych stanowisk pracy. Stosujemy uznaną przez PIP oraz inne podmioty metodę szacowania. Dzięki stosowanym rozwiązaniom końcowy raport przygotowujemy maksymalnie szybko oraz wskazujemy, czy pracownikom należą się posiłki profilaktyczne.

W celu zamówienia usługi, prosimy o dookreślenie jakich stanowisk dotyczyć ma szacowanie oraz prosimy o wskazanie czynności powtarzalnych na poszczególnych stanowiskach. Ułatwi to nam sporządzenie niezbędnej dokumentacji, a informacje kontaktowe można odnaleźć w zakładce „kontakt”.