bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Dane kontaktowe:


Pawłowski BHP ppoż.

Tel.: 787-499-003
Katowice: na terenie m. Katowice oraz pobliskich miejscowości usługi świadczymy tylko u klientów
Adres siedziby firmy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 94/27, 41-209 Sosnowiec (wcześniej prosimy o potwierdzenie terminu spotkania)
Godziny otwarcia: poniedziałek- sobota: 08:00-16:00, niedziela: 09:00-14:00
Obszar działania firmy: teren województwa.Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Treść wiadomości:Zapraszamy do kontaktu z wykorzystaniem zamieszczonego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem opublikowanego numeru telefonu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Na terenie Katowic oraz miejscowości ościennych usługi realizujemy bezpośrednio u klienta.

UWAGA!
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informuję, że Państwa administratorem danych osobowych jest Igor Pawłowski (posługujący się marką Pawłowski BHP ppoż.). Zbierane dane osobowe służą głównie celom statystycznym oraz w związku z zapewnieniem prawidłowego kontaktu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy jak 12 miesięcy lub do czasu likwidacji lub zgodnie z polityką prywatności lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na piśmie za pośrednictwem adresu e-mail podanego w treści strony. Ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym terminie oraz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Organu Nadzorującego. Danych osobowych nie przekazuję innym podmiotom, bez wyrażonej na piśmie zgody, z pominięciem przypadków określonych w przepisach prawa. Nie przekazuję danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza UE. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.