bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe


szkolenia przeciwpozarowe Pawłowski BHP ppoż.

Zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, pracownicy powinni zostać zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Ustawodawca nie dookreślił, że muszą to być szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, niemniej jednak sądzimy, że jest to najlepsza forma przekazania niezbędnych informacji.

Stąd oferujemy usługę szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników. W szczególności szkolenia przeciwpożarowe ważne są dla pracowników wyznaczonych do działań gaśniczych i ewakuacji pracowników zgodnie z Ustawą Kodeks pracy.

Ponadto warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków dotyczących ochrony przeciwpożarowej- stąd pracodawców również zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych.

Szkolenia przeciwpożarowe realizujemy w tradycyjnej formie (instruktaż) lub też z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy szkoleniowej w części teoretycznej. Zapraszamy także do odbycia szkolenia przeciwpożarowego w zakresie posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (we własnym zakresie zapewniamy niezbędne wyposażenie, nie podnosząc ceny).

UWAGA: jeśli posiadają Państwo Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, szkolenia przeciwpożarowe zawsze powinny odpowiadać wymaganiom wskazanym w tej instrukcji. Dlatego, przed przystąpieniem do szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego zawsze prosimy o jej udostępnienie, jeśli nie była ona opracowana przez naszą firmę.

W celu przygotowania odpowiedniej oferty, prosimy o przekazanie informacji nt. ilości szkolonych osób.