bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP wstępne i okresowe


szkolenia bhp Opole Pawłowski BHP ppoż.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, prócz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zapewnienie, aby pracodawca oraz pracownicy odbyli szkolenia bhp (wstępne i okresowe). W przypadku pracowników, obowiązek zapewnienia systematycznego szkolenia bhp wynika bezpośrednio z art. 237 [3] Ustawy Kodeks pracy:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu organizujemy szkolenia dla pracodawców oraz pracowników. Szkolenia bhp realizujemy w tradycyjnej formie lub z wykorzystaniem opracowanej przez nas platformy szkoleniowej, gdzie zgromadzone zostały wszystkie niezbędne materiały (szkolenia bhp przez internet).

Ponadto przypominamy, że szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie opracowanych szczegółowych programów szkoleń (w przypadku ich braku, z chęcią je dla Państwa przygotujemy).Realizujemy szkolenia bhp wstępne dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników na stanowiskach robotniczych
  • pozostałych pracowników


Realizujemy szkolenia bhp okresowe dla:

  • pracowników administracyjno-biurowych
  • inżynieryjno-technicznych
  • pracodawców będących służbą BHP
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników na stanowiskach robotniczych
  • służby BHP


Cena usługi określana jest indywidualnie biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób, stąd zachęcamy do kontaktu z nami (prosimy o podanie liczby uczestników, określenie rodzaju szkolenia oraz stanowisk pracy).