bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej


Nadzór nad ochroną przeciwpożarową Pawłowski BHP ppoż.

Aby w pełni stworzyć bezpieczne warunki pracy dla pracowników, pracodawca powinien zapewnić nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej w swojej firmie. Stąd oferujemy usługę, która związana jest z zapewnieniem systematycznych kontroli przeciwpożarowych oraz dbania o terminowość niezbędnej dokumentacji oraz terminowego sprawdzania wyposażenia przeciwpożarowego.

Każda kontrola kończy się raportem, w którym umieszczamy również dokumentację fotograficzną. Raport ten wskazuje to co należałoby poprawić oraz jest on przedstawiany jedynie pracodawcy.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy w dyspozycji. Wszelkie dane kontaktowe można odnaleźć w zakładce „kontakt”. Cena ustalana jest indywidualnie, biorąc zakres realizowanej kontroli wewnętrznej przeciwpożarowej.