bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Skuteczny nadzór nad warunkami pracy (nadzór bhp, kontrola bhp)


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Zgodnie z wymogami prawnymi, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego nadzoru nad warunkami pracy oraz w wyniku tych kontroli, jeśli pojawią się nieprawidłowości do usuwania ich.

Stąd zachęcamy do skorzystania z usługi, w wyniku której opracowywany jest pełny raport nt. warunków bhp w Państwa firmie. Kontrola ta może obejmować całość zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz może dotyczyć określonej tematyki.

W raporcie zawsze podajemy adekwatną podstawę prawną lub wymaganie pozaprawne oraz uzupełniamy dokumentacją fotograficzną (jeśli jest to niezbędne). Przypominamy, że raport ten pozostaje jedynie do użytku zleceniodawcy i nie jest przekazywany innym osobom oraz podmiotom.

Nadzór bhp realizowany jest w dogodnym, umówionym wraz z klientem terminie, aby maksymalnie nie utrudniać wykonywanie podstawowych zadań w firmie. W przypadku pytań pozostajemy w dyspozycji.