bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Indywidualne opracowanie zestawu instrukcji bhp


instrukcje bhp Pawłowski BHP ppoż. Katowice

Każdy pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników oraz tego czy pracują oni w wymiarze pełnego etatu czy też nie, zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych instrukcji, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stąd, aby odciążyć pracodawców z żmudnego ich opracowywania, oferujemy usługę przygotowania oraz dostarczenia niezbędnego kompletu instrukcji bhp. Nasze instrukcje są zawsze drukowane oraz zalaminowane, co chroni je przed zniszczeniem. W przypadku zagubienia instrukcji, zawsze istnieje możliwość jej odtworzenia.

Nasze instrukcje dotyczą:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.


Dodatkowo warto pamiętać, aby zapoznać pracowników z ich treścią (stąd istotna jest ich odpowiednia jakość). Zapoznanie to jest niezwykle ważne z perspektywy pracodawcy oraz pracownika. Wszystkie nasze instrukcje są naszego autorstwa, stąd mają Państwo pewność, że będą one aktualne z wymaganiami prawnymi oraz odpowiedniej jakości.

Cena pisanych na zamówienie instrukcji bhp podlega wycenie indywidualnej.