bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie/aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Pawłowski BHP ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym dokumentem, który powinien być opracowany dla obiektów budowlanych, tam gdzie jest to wymagane. Instrukcja ta stanowi podstawę do zapewnienia prawidłowych warunków z perspektywy bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy w sposób wyraźny określają, jakie treści powinny się znaleźć w tym dokumencie. Stąd poprawnie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi kompletny zbiór niezbędnych informacji odnośnie wymagań przeciwpożarowych dla danego obiektu budowlanego (powinna być opracowana indywidualnie za każdym razem).

Nadmienić należy, że instrukcja ta może być przygotowywana jedynie przez osoby, które w świetle obecnych przepisów są uprawnione do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Stąd oferujemy Państwu usługę, która związana jest z opracowaniem od podstaw lub/i aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje nasze zawsze zawierają kompletne informacje nt. wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ponadto do każdej naszej instrukcji opracowujemy plany graficzne, które będą pomocne w ustaleniu miejsc usytuowania przeciwpożarowego wyposażenia oraz użytkowane przez strażaków w przypadku wystąpienia pożaru.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem wymaganych prawem szkoleń przeciwpożarowych.

Ceny dokumentu ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy. W przypadku pytań o ofertę prosimy o przesłanie planów obiektu budowlanego jeśli są dostępne oraz doprecyzowanie, czy w obiekcie zainstalowano wyposazenie przeciwpożarowe. Ułatwi to nam przygotowanie odpowiedniej oferty.

Poniżej można zapoznać się z przykładowymi planami graficznymi instrukcji bezpieczeństwa pożarowego: