bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie protokołu powypadkowego lub karty wypadku


postepowanie powypadkowe Pawłowski BHP ppoż.

Po wypadku, pracodawca zobowiązany jest do powołania zespołu powypadkowego, który zgodnie z wymaganiami prawnymi ma 14 dni na opracowanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej- protokół powypadkowy lub kartę wypadku. Sporządzoną dokumentację zobowiązany jest zatwierdzić pracodawca.

Wychodząc naprzeciw, oferujemy usługę opracowania niezbędnej dokumentacji powypadkowej oraz analizy zdarzenia i określenie zaleceń powypadkowych. Usługa obejmuje oględziny miejsca wypadku, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej oraz zebraniu wyjaśnień- które także stanowią całość dokumentacji powypadkowej.

Warto pamiętać, że dokumentacja ta ma ogromne znaczenie dla pracodawcy oraz dla pracownika- stąd powinna być opracowana należycie. Ponadto w takich przypadkach przypominamy o aktualizacji oceny ryzyka zawodowego i innej dokumentacji.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy.