bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ZUS na poprawę bezpiecznych warunków pracy (BHP)


Logo firmy Pawłowski BHP ppoż.

Twoja firma szuka zewnętrznych środków, które chce przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa pracy? Dobrze trafiłeś. Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem wniosków do ZUS, w celu pozyskania środków na poprawę warunków pracy. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od poniesionego nakładu pracy. Poniżej prezentujemy również podstawowe informacje nt. dofinansowania.

Kto może starać się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP?


Nie ma tutaj szczególnych obwarowań, jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania, a jakie nie biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkość firmy. Jaki jest warunek? regularne opłacanie składek, w tym przede wszystkim składki związane z ubezpieczeniem wypadkowym.


Jakie rodzaje projektów?


Zgodnie z informacjami wskazanymi przez ZUS, środki przeznaczone są na dofinansowanie projektów związanych z:


Jaka wysokość środków?Jak widać nie są to małe środki, więc warto skorzystać z dofinansowania w celu poprawienia warunków pracy. Więcej nt. oferowanej usługi; skontaktuj się (zakładka kontakt w lewym górnym rogu). Pracodawco pamiętaj, że dofinansowanie przyznawane jest na drodze konkursu, stąd dużo zależy od jakości złożonej dokumentacji.

Poniżej prezentuję wzór wniosku ZUS (tylko do celów poglądowych) kliknij tutaj. UWAGA: plik nie otwiera się w przeglądarce. Dokument pdf należy pobrać, a następnie otworzyć używając zainstalowanego w komputerze oprogramowania.