bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przygotowanie obiektu budowlanego do odbioru organizowanego przez Państwową Straż Pożarną


Odbiór budynku przez Państwową Straż Pożarną Pawłowski BHP ppoż.

W takim przypadku, straż pożarna będzie dokonywać oceny zgodności obiektu budowlanego z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej- w tym odpowiedniego wyposażenia przeciwpożarowego oraz oznakowania. Stąd warto, aby to wyposażenie oraz oznakowanie było uzupełnione przed samymi czynnościami kontrolnymi.

Stąd oferujemy Państwu pomoc w odpowiednim przygotowaniu obiektu budowlanego w zakresie właściwego oznakowania przeciwpożarowego oraz określenia niezbędnego podręcznego sprzętu gaśniczego (w tym kontroli tego wyposażenia).

Ponadto z chęcią pomożemy w zamówieniu odpowiedniej ilości tego wyposażenia oraz odpowiedniego oznakowania. Cena usługi ustalana jest indywidualnie.

UWAGA: w przypadku obiektów budowlanych, gdzie jest niezbędne opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- również taki dokument warto opracować przed rozpoczęciem jego eksploatacji.