bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji (próbnej ewakuacji)


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Ustawodawca dookreślił przypadki, kiedy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania próbnej ewakuacji. Dookreślona również została częstotliwość jej przeprowadzenia- zwykle realizuje się ją nie rzadziej niż raz na dwa lata, choć są przypadki, kiedy praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na rok.

Usługa ta przeprowadzana jest pod naszym nadzorem, aby przebiegała w sposób prawidłowy. Na zakończenie przygotowujemy stosowną dokumentację, która potwierdza jej przebieg. Ponadto zachęcamy do tego, aby w próbnej ewakuacji uczestniczył przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, który jeśli będzie potrzeba- także zwróci uwagę na ewentualne niedociągnięcia i doradzi, jak z tymi niedociągnięciami się uporać.

Ponadto w niektórych przypadkach warto pamiętać, że straż pożarną należy poinformować o realizowanej próbnej ewakuacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Usługa realizowana jest na podstawie wyceny indywidualnej oraz po ustaleniu wraz z klientem odpowiedniego terminu.