bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych


ocena warunkow pracy przy monitorach ekranowych Pawłowski BHP ppoż. Opole

Nie każdy pracodawca wie, że jest zobowiązany do oceny warunków pracy w przypadku, kiedy pracownicy wykonują swoje obowiązki z wykorzystaniem komputera stacjonarnego. Ponadto na podstawie wyników tej oceny należy podejmować odpowiednie działania, aby poprawić warunki pracy pracowników.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy usługę, która związana jest kompleksową oceną ergonomicznych warunków pracy z wykorzystaniem małych monitorów ekranowych.

Usługa obejmuje ocenę poniżej wymienionych zagadnień:


  • organizację stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia,
  • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
  • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,
  • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym nieodpowiednim oświetleniem,
  • obciążenia psychicznego pracowników wynikającego ze sposobu organizacji pracy.


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość stanowisk pracy, które podlegać będą ocenie. W przypadku pytań o ofertę, zachęcamy do podania liczby stanowisk pracy.