bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ocena ryzyka zawodowego- opracowanie indywidualne


Ocena ryzyka zawodowego Pawłowski BHP ppoż.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest opracowanie oraz udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych procesów pracy. Warto pamiętać, że ocena ta powinna mieć związek z rodzajem wykonywanej pracy oraz określać niezbędne środki profilaktyczne. Wynikiem oceny ryzyka zawodowego powinno być doprowadzenie do takiego stanu, aby ryzyko zawodowe pozostawało co najmniej na poziomie akceptowalnym. Stąd ważna jest jakość tego dokumentu- gdyż stanowi on fundament do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Warto także pamiętać, że brak tego dokumentu może stanowić podstawę do nałożenia grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy, a dokument ten jest wielokrotnie tańszy. Ponadto dokument oceny ryzyka zawodowego może być również przydatny w przypadku, kiedy dojdzie do sporu pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. I w tym przypadku, ma to niebagatelne znaczenie, aby była to poprawna ocena.

Oferujemy szybkie oraz poprawne przygotowanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, która spełniać będzie wszelkie niezbędne wymagania określone przez Ustawodawcę w przepisach oraz w zakresie stosowanej normy.

Cena dokumentu ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę pracochłonność. Stąd zachęcamy do składania pytań ofertowych, z dookreśleniem stanowiska, którego ma dotyczyć. UWAGA: nasze oceny ryzyka zawodowego zawsze opracowujemy indywidualnie, gwarantując, że będą one adekwatne dla warunków w jakich pracują pracownicy.