bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy stanu technicznego gaśnic (legalizacja gaśnic)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane nie rzadziej niż raz na rok. Wymóg ten dookreślony w przepisach przeciwpożarowych dotyczy również stosowanych gaśnic. Ma to na celu zagwarantowanie, że będą one w pełni sprawne w przypadku powstania pożaru. Przeglądy te, inaczej nazywane „legalizacją gaśnic” realizujemy w siedzibie klienta- w ten sposób zapewniając, że ma on do dyspozycji w dalszym ciągu niezbędne wyposażenie przeciwpożarowe.

Po przeprowadzonej kontroli, każdą gaśnicę znakujemy z wykorzystaniem tzw. „kontrolki” oraz przygotowujemy raport z przeprowadzonej kontroli. Dokumentacja ta stanowi podstawę do ewentualnego dalszego eksploatowania zainstalowanych gaśnic.

W przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica nie nadaje się do użytku, z chęcią pomożemy w dobraniu odpowiedniego wyposażenia i dostarczymy wybraną gaśnicę/wybrane gaśnice bezpośrednio do siedziby klienta.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim ilość gaśnic, które należy skontrolować. Stąd w przypadku pytań o ofertę prosimy o dookreślenie ich ilości.

UWAGA: informujemy, że usługa ta nie jest realizowana dla klientów indywidualnych.