bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych (legalizacja drzwi przeciwpożarowych)


przeglądy drzwi przeciwpożarowych Pawłowski BHP ppoż.

Warto pamiętać, że również drzwi przeciwpożarowe są traktowane jako wyposażenie przeciwpożarowe. Stąd ważne jest, aby kontrolować je nie rzadziej niż raz w roku. Dlaczego? gdyż drzwi takie stanowią elementy oddzielenia przeciwpożarowego i ich prawidłowe funkcjonowanie ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego pracowników oraz pozostałych osób.

Usługa realizowana jest bezpośrednio w siedzibie klienta, na zakończenie której sporządzany jest raport, przedstawiający wynik kontroli oraz zalecenia pokontrolne.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, na podstawie ilości drzwi przeciwpożarowych, które należy skontrolować. W przypadku pytań o ofertę, prosimy o dookreślenie ich ilości.