bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zapowiedziana kontrola Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej?


Logo firmy Pawłowski BHP ppoż.

Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Inspekcja Sanitarna przekazała informacje o wszczęciu czynności kontrolnych w Twojej firmie? Nie przejmuj się. Oferujemy usługę, która związana jest z pozytywnym przejściem kontroli. Usługa ta obejmuje kilka etapów, między innymi: