bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zapowiedziana kontrola firmy przez Państwową Straż Pożarną?


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Ostatnio dość często firmy kontrolowane są przez Państwową Straż Pożarną pod kątem wypełniania przez te firmy wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadku zapowiedzianej kontroli Straży Pożarnej z chęcią pomożemy w przygotowaniu firmy do kontroli oraz pomożemy w przypadku wydania decyzji pokontrolnych. Usługa ta związana jest z zrealizowaniem kompleksowego audytu, określenia tego co należy wykonać oraz odpowiednim przedstawieniu firmy podczas kontroli.

Warto wiedzieć, że podczas kontroli również straż pożarna może nałożyć grzywnę w toku postępowania mandatowego, nie wspominając o ewentualnym zagrożeniu dla samych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie firmy.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy.