bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót (IBWR)


Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWR) Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót Budowlanych wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Instrukcje tą opracowuje się w celu dookreślenia wymagań bhp podczas prowadzonych robót budowlanych. Instrukcja ta jest podstawą do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Instrukcja ta powinna być opracowana przed rozpoczęciem prac budowlanych, a sam dokument powinien być zgodny z rodzajem prowadzonych prac.

Nasza firma oferuje sporządzenie niezbędnego dokumentu, dla wszystkich robót budowlanych. Cena usługi zależy od pracochłonności dokumentu.

Ponadto z chęcią przygotujemy plan BIOZ dla prowadzonych robót. Więcej informacji można uzyskać klikając na "pozostałe usługi bhp i ppoż.". W przypadku pytań pozostajemy w dyspozycji.