bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony


dobor srodkow ochrony Pawłowski BHP ppoż.

Jednym z niezbędnych elementów jest dostarczenie pracownikom odpowiednich środków ochrony oraz ubrania i obuwia roboczego. Obowiązek ten wynika z zapisów dookreślonych w Ustawie Kodeks pracy. Ponadto, prócz tabeli norm, pracodawca zobowiązany jest do dookreślenia zasad ich wydawania.

Dokumentacja ta jest szczegółowo weryfikowana, w szczególności przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli.

Usługa polega na szczegółowym dobraniu, zgodnie z wytycznymi ubrania i obuwia roboczego oraz środków ochrony dla pracowników oraz opracowania szczegółowych zasad ich wydawania. Ponadto pracodawcy przekazuje się druk, na którym potwierdza się wydanie tych przedmiotów pracownikowi.

Cena dokumentów ustalana jest indywidualnie, w zależności od poniesionego nakładu pracy.