bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Stała obsługa BHP i przeciwpożarowa firm


Stała obsługa bhp i ppoż. firm Pawłowski BHP ppoż.

Stała obsługa firm stanowi podstawową usługę realizowaną przez naszą firmę. Pozwala ona nam na pełne inicjowanie podejmowanych zadań zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacji poza-prawnej niezbędnej z punktu widzenia naszego klienta. Wszystkie zadania realizowane są na podstawie jednej niewielkiej opłaty miesięcznej bez względu na ilość jednostkowych usług. Rozwiązanie takie pozwala także na zrealizowanie niezbędnych zadań we właściwym czasie przez Państwa przedsiębiorstwo, pozwalając na uniknięcie ewentualnych przykrych konsekwencji.

A ponadto co zyska Twoja firma?


  • zoptymalizowanie kosztów związanych z wypełnieniem obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • oszczędność czasu, poprzez powierzenie zadań specjaliście BHP,
  • pewność, że dostarczona dokumentacja, zapewniony nadzór oraz inne zadania wykonane są w sposób poprawny,
  • brak stresu podczas realizowanych kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub/i uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z urazami doznanymi przez pracowników,
  • pełne doradztwo oraz kontakt z specjalistą ds. bhp.


Ponadto wszelkie zadania realizujemy w naszym biurze oraz bezpośrednio u klienta (w zależności od potrzeb)- stąd pracodawca nie jest zobowiązany do pełnego wyposażenia stanowiska pracy dla naszego pracownika, a jednocześnie gwarantuje, że Państwa firma nie pozostanie „sama sobie”.

Zakres zadań można podzielić na 6 głównych obszarów:

1. zapewnienie szkoleń bhp i przeciwpożarowych,
2. odpowiedni nadzór nad warunkami pracy,
3. rzeczowe doradztwo dla pracodawcy,
4. pomoc w przypadku kontroli realizowanej przez Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną oraz inne instytucje,
5. postępowania powypadkowe,
6. dokumentacja bhp i przeciwpożarowa.

UWAGA: cena abonamentu ustalana jest indywidualnie z klientem podczas negocjacji na podstawie informacji nt. wielkości zatrudnienia oraz przedstawionych wymagań. Stąd w pytaniach o ofertę prosimy o dookreślenie wielkości zatrudnienia oraz Państwa oczekiwań.