Strona główna
Coś nie wyszło z obrazkiem- zapraszamy do kontaktu e-mail: biuro@pawlowskibhp.pl i zgłoszenie problemu z grafiką strony- Pawłowski BHP p-poż., szkolenia bhp opole

Zapraszamy wszystkich do działu aktualności oraz działu, w którym prezentowane są artykuły BHP i p-poż.

Bezpieczeństwo i higiena pracy- odpowiedzialnośćnie powinno być jednorazowym wykonaniem zestawu dokumentów zgodnie z wymogami prawnymi, ale ciągłym procesem nadzoru nad warunkami pracy- dostosowując go do aktualnych potrzeb. Zgodnie z wymogami przepisów, niewiedza, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa. Pracodawca w takim przypadku ryzykuje nie tylko surową karą pieniężną (do 30 tysięcy złotych), ale również konsekwencjami wynikającymi z Ustawy Kodeks Karny, zgodnie z art. 220 §1 Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto niedopełniając wymogi BHP, pracodawca naraża się na poniesienie konsekwencji w zakresie wypłacania renty, pokrycia kosztów leczenia oraz przygotowania osoby do wykonywania innego zawodu (art. 444 §1-3 Ustawa Kodeks cywilny).

Aktualności- coś nie wyszło z obrazkiem- zapraszamy do kontaktu e-mail: biuro@pawlowskibhp.pl i zgłoszenie problemu z grafiką strony- warto wiedzieć, Pawłowski BHP p-poż., bhp opole

POMAGAMY!!! przebrnąć przez gąszcz przepisów prawa pracy oraz w dobraniu optymalnych rozwiązań dla Państwa firmy!Usługi jednorazowe

Stała współpraca

Szkolenia BHP on-line

Badania środowiska pracy

Obszar terytorialny działalności

Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Pawłowski BHP P-poż.
NIP: 8862940142
REGON: 380805516